Công điện khẩn số: 02/CĐ-PCTT

Thứ 3, 02.07.2019 | 15:54:52
255 lượt xem

Công điện khẩn số: 02/CĐ-PCTT hồi 13h00 ngày 02/7/2019 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình.

 Nội dung chi tiết xem tại đây


  • Từ khóa