Hội nghị Ban chỉ đạo Dự án 513 tỉnh Thái Bình

Thứ 5, 23.05.2019 | 17:54:36
319 lượt xem

Sáng ngày 23.5, Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh Thái Bình (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Dự án 513) tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Dự án và kết quả giải quyết những điểm chưa thống nhất liên quan đến tuyến địa giới cấp huyện, xã.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo UBND các huyện và cơ quan, đơn vị liên quan dự họp.

Cuộc họp thống nhất trong tháng 5/2019 giải quyết dứt điểm khối lượng còn tồn tại của dự án, trong đó có việc tiếp biên với các tỉnh ngoài. Tháng 6/2019 hoàn thiện bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và trước tháng 10/2019 đề nghị các cơ quan Trung ương kiểm tra kỹ thuật cấp Nhà nước. 

Để hoàn thành kế hoạch này, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh Thái Bình yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phải quyết liệt, sát sao trong thực hiện nhiệm vụ. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các huyện Hưng Hà, Vũ Thư, Đông Hưng, Quỳnh Phụ và thành phố Thái Bình giải quyết những điểm chưa thống nhất liên quan đến địa giới hành chính cấp xã, cụ thể hóa thành các biên bản hiệp thương giữa các bên, báo cáo UBND tỉnh. Đơn vị thi công cần phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, với UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ, chủ động tổng hợp những vấn đề, công việc phát sinh trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đơn vị tư vấn, giám sát cần tích cực kiểm tra, giám sát những phần việc đã hoàn thành cũng như công việc đang thực hiện bảo đảm tiến độ Dự án.

Thanh Phú 

  • Từ khóa