Sẵn sàng nhân lực, vật tư tại các điểm xung yếu

Thứ 7, 18.05.2019 | 15:36:31
370 lượt xem

Để chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 thì mỗi trọng điểm phải lập một phương án cứu hộ đê, tùy theo quy mô, kích thước của từng trọng điểm mà chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng khi có sự cố xảy ra, xử lý kịp thời ngay từ đầu giờ.

Mỗi trọng điểm xung yếu phải chuẩn bị một số vật tư dự trữ tối thiểu 2 nghìn mét khối đất dự trữ, 20 nghìn bao tải, 1 nghìn bó rào, cành cây và 1 nghìn cây tre. Đặc biệt đê, kè biển, khu vực không có cây chắn sóng, đê xa khu dân cư phải chuẩn bị rào, phên liếp và tre cây để nẹp chống sóng, mỗi km có 5 trăm cây tre và 5 nghìn bó rào hoặc 5 nghìn mét vuông vải bạt chống sóng. 

Khi xuất hiện lũ lớn, bão có khả năng đổ bộ vào đất liền, các địa phương phải tập trung lực lượng với đầy đủ dụng cụ thường trực liên tục để khi cần thiết là xử lý được ngay, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều của tỉnh.

Thanh Phú 

  • Từ khóa