Cao điểm xử lý vi phạm về khai thác, kinh doanh cát sỏi

Thứ 6, 17.05.2019 | 16:30:32
298 lượt xem

Đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Công an tỉnh Thái Bình triển khai kéo dài từ đầu tháng 5/2019 đến hết tháng 7/2019.

Trong thời gian 03 tháng, lực lượng Công an tỉnh Thái Bình sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương tập trung kiểm tra, đấu tranh xử lý vi phạm, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh cát, sỏi. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp bao che, bảo kê hoặc can thiệp trong hoạt động này. 

Qua công tác kiểm tra cũng đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành chức năng và chính quyền các địa phương trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực khoáng sản.

Thanh Phú 

  • Từ khóa