Trực tuyến Toàn quốc sơ kết 05 năm Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

Thứ 2, 11.03.2019 | 16:00:40
357 lượt xem

Chiều 11-3, Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 – 2018.

Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh dự hội nghị

.

Qua 05 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; nhiều mô hình, điển hình như: “Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm và ma túy”; “Thanh niên với văn hóa giao thông”; “Phụ nữ vươn lên”; “Nông dân với pháp luật”…được phổ biến, nhân rộng góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia, an toàn xã hội. 

Thái Bình được đánh giá là một trong những điểm sáng trong phòng Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mà điển hình là xây dựng thành công mô hình “Xứ, họ đạo không ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội” trên địa bàn tỉnh. Mặc dù vậy, Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương cũng thẳng thắn đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở một số cơ sở vẫn thiếu tính chủ động, còn mang tính hình thức. Công tác giao ban định kỳ, thông báo tình hình có lúc chưa kịp thời. 

Do vậy, Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; duy trì xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự.

Hội nghị trực tuyến cũng đã dành thời gian Sơ kết 05 thực hiện Chương trình hành động số 22 của của Đảng ủy Công an Trung ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” giai đoạn 2013 – 2018 và Sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình số 38 về phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an (2016 – 2018).

Thanh Phú

  • Từ khóa