Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQ28 của Bộ Chính trị và NĐ52 về khu vực phòng thủ tại huyện Đông Hưng

Thứ 3, 24.07.2018 | 15:45:12
333 lượt xem

Chiều ngày 23/7, Nguyễn Tiến Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì buổi giám sát về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28/NQ/TW, của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị quyết số 152 của Chính phủ về khu vực phòng thủ tại huyện Đông Hưng.

 Qua 10 năm triển khai NQ số 28 của Bộ Chính trị và NĐ 152 của Chính phủ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, đội ngũ cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Đông Hưng đã nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò tầm quan trọng của việc xây dựng khu vực phòng thủ. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, vận dụng sáng tạo đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về quốc phòng vào nhiệm vụ cụ thể ở từng địa phương, đơn vị, góp phần quan trọng trong việc xây dựng tiềm lực về chính trị tinh thần, tiềm lực về kinh tế, khoa học công nghệ, tiềm lực về quân sự, an ninh, gắn với xây dựng và nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, từng bước xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị và Nghị định 52 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ tại huyện Đông Hưng. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt sâu sắc NQ 28 của Bộ Chính trị và NĐ 152 của Chính phủ; rà soát xây dựng chương trình hành động cho thời gian tới; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức quốc phòng, nâng cao y thức trách nhiệm của người dân; quan tâm xây dựng tiềm lực kinh tế, rà soát lại xây dựng nông thôn mới, khi xây dựng cụm công nghiệp cần gắn với bảo vệ môi trường và gắn với an ninh quốc phòng; làm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. 

  • Từ khóa