Quỳnh Phụ tổ chức cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã

Thứ 5, 05.07.2018 | 17:03:12
415 lượt xem

Tham gia cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã năm 2018 gồm; An Khê, An Đồng, An Hiệp, An Thái, An Cầu, An Ninh, An Quý, An Ấp huyện Quỳnh Phụ. Với đề mục “Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Ban CHQS, Công an xã và các ban ngành, đoàn thể làm tham mưu, thực hiện các biện pháp chuyển LLVT xã từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái khẩn cấp và sẵn sàng chiến đấu cao”.

Cuộc diễn tập được chia thành 2 phần; phần vận hành cơ chế và phần diễn tập thực binh. Theo đó, cuộc diễn tập được tiến hành theo 3 giai đoạn; Giai đoạn 1 chuyển xã vào trạng thái, tình trạng về quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu; Giai đoạn 3 thực hành chiến đấu. Phần thực binh có nội dung tổ chức phòng tránh, đánh trả địch tiến công hỏa lực đường không.

Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang địa phương trong chiến đấu khi có tình huống xảy ra; giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.                                             

  • Từ khóa