Thái Bình hiệp đồng giao nhận quân năm 2015 với 15 đầu mối đơn vị

Thứ 3, 06.01.2015 | 10:17:26
603 lượt xem

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình hiệp đồng giao nhận quân năm 2015 với 15 đầu mối đơn vị nhận quân của Bộ Quốc phòng và Quân khu 3.

Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2015

Năm 2015, chỉ tiêu giao quân của tỉnh Thái Bình là 2.800 thanh niên và được chia thành hai đợt, mỗi đợt giao 1.400 thanh niên. Ngoài 3 đơn vị gồm: Bộ Tư lệnh Lăng, Bộ Tổng tham mưu và Binh chủng Đặc công được thực hiện thâm nhập “3 gặp, 4 biết”, các đầu mối còn lại đều do địa phương thực hiện “tròn khâu” giao cho các đơn vị. Theo đó, trách nhiệm của địa phương là kiện toàn đầy đủ hồ sơ, đúng thủ tục, đảm bảo tỷ lệ dự phòng hợp lý, tạo nguồn chuyên nghiệp quân sự cho xây dựng lực lượng dự bị động viên. Tỉnh Thái Bình cũng thống nhất với các đơn vị nhận quân thực hiện chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ đảm bảo giao quân đủ 100% chỉ tiêu. Các đơn vị nhận quân phối hợp cùng địa phương thực hiện đầy đủ nội dung “3 gặp, 4 biết”.

Dự kiến thời gian giao nhận quân đợt 1 vào đầu tháng 03/2015, đợt 2 vào đầu tháng 09/2015.

CTV Văn Dũng

 

  • Từ khóa