Triển khai kiểm tra Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Thứ 5, 13.02.2020 | 15:31:15
93 lượt xem

Sáng 13/2, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình chủ trì Hội nghị triển khai kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự hội nghị.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 187 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phân công đồng chí Vũ Đức Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn kiểm tra. Đối tượng kiểm tra: Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và một số tổ chức cơ sở Đảng. 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, mục đích, ý nghĩa và lưu ý một số vấn đề cần triển khai thực hiện tốt. 

Video: 21320_OHAI.mp4

Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các tổ chức cơ sở Đảng được kiểm tra cần làm tốt công tác tự kiểm tra; cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu có liên quan, làm việc với Đoàn Kiểm tra bảo đảm chất lượng, hiệu quả và không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Thời gian kiểm tra hoàn thành trước ngày 7/3/2020.

Duy Huy 

  • Từ khóa