Triển khai kiểm tra Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Thứ 5, 13.02.2020 | 09:52:57
63 lượt xem

Sáng 13/2, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình chủ trì hội nghị triển khai kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự hội nghị.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 187 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phân công đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn kiểm tra. Đối tượng kiểm tra: Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và một số tổ chức cơ sở Đảng. Mục đích, nhằm đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nếu có của tổ chức Đảng các cấp trong việc triển khai, quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; bổ sung những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.  

Thời gian kiểm tra tại các địa phương, đơn vị hoàn thành trước ngày ngày 7/3/2020.

Thông tin về hội nghị sẽ tiếp tục được cập nhật trên thaibinhtv.vn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Duy Huy 


  • Từ khóa