Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Thứ 3, 21.01.2020 | 09:29:15
93 lượt xem

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930- 3/2/20208, sáng 21/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ.

Dự lễ dâng hương có các đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy;  Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy;  các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ, Quảng trường Thái Bình, các đại biểu nguyện suốt đời phấn đấu đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; góp phần quan trọng để thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng , chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự  suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng  liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang toàn tỉnh nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái; triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng trong Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; huy động mọi nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tạo nền tảng để xây dựng tỉnh Thái Bình sớm có nền nông nghiệp, công nghiệp theo hướng hiện đại. 


Cũng trong sáng 21/1, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh thành kính dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Người con ưu tú quê hương Thái Bình, là một trong những Lãnh tụ xuất sắc của Đảng ta; học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là một trong những người tham gia sáng lập Đông Dương cộng sản Đảng - Một trong 3 tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam; tham gia sáng lập Tổng công Hội đỏ Bắc Kỳ, nay là Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

 Duy Huy 

  • Từ khóa