Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh

Thứ 5, 16.01.2020 | 18:24:29
130 lượt xem

Đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn, tiết kiệm, lành mạnh. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình tại hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh diễn ra vào chiều 16/1.

Các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự hội nghị. 

Để mọi người, mọi nhà vui xuân đón tết an toàn, tiết kiệm, lành mạnh, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể cần triển khai đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Tập trung thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với các đối tượng chính sách xã hội; quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh; chú ý làm tốt công tác phòng chống cháy nổ. 

Video: 11620_ODIEN1.mp4

 Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; Lồng gắn các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam với 130 năm thành lập tỉnh Thái Bình và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ ở tất cả các xã, các huyện và toàn tỉnh; tập trung triển khai đề án sản xuất vụ xuân. 

Video: 11620_ODIEN2.mp4

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiến hành tổ chức thành công Đại hội chi bộ cơ sở để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở. Nhất là việc xây dựng văn kiện và công tác nhân sự. 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, các ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, hiệu quả. Trong đó cần đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu. Tất cả các vấn đề, sự kiện diễn ra ở đâu thì cấp ủy, chính quyền, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu ở đó phải chịu trách nhiệm trước hết, tránh sự đùn đẩy, né tránh.

Duy Huy 

  • Từ khóa