Giáo hội Phật giáo đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Thái Bình

Thứ 5, 16.01.2020 | 15:25:51
91 lượt xem

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình do Hòa thượng Thích Thanh Dục, Ủy viên thường trực Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình làm trưởng đoàn đã đến chúc tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hiền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp đoàn.

Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình, Hòa thượng Thích Thanh Dục báo cáo với các đồng chí lãnh đạo tỉnh về tình hình hoạt động Phật sự năm 2019; cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm, tạo mọi điều kiện để Phật giáo hoạt động trong những năm qua. 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông tin nhanh kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình những năm qua và khẳng định trong thành tựu chung đó có sự đóng góp tích cực của đồng bào Phật giáo trong tỉnh. Các đồng chí mong muốn, thời gian tới Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động các tăng ni, tín đồ, Phật tử trong toàn tỉnh chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thu Hà 

  • Từ khóa