Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “ Đảng cộng sản Việt Nam – trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

Thứ 5, 16.01.2020 | 15:22:49
65 lượt xem

Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đảng cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” diễn ra sáng 16/1, nhân Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức với hình thức trực tuyến. Dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.


Dự tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy;  Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng bày tỏ tri ân công lao to lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Nhấn mạnh những thành tựu vĩ đại, truyền thống quý báu, bài học kinh nghiệm của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 90 năm qua, nhất là hơn 30 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.

Hội thảo đi sâu phân tích, khẳng định công lao to lớn của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân; những vấn đề cần quan tâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Thu Hà

  • Từ khóa