Đã xử lý 42 người đứng đầu bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

Thứ 2, 13.01.2020 | 16:09:58
87 lượt xem

“Trong năm 2019, qua công tác thanh tra, đã xử lý 42 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, chuyển đổi vị trí công tác hơn 9.100 cán bộ, công chức, viên chức”. Đây là một trong những kết quả nổi bật của ngành Thanh tra được báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.


Năm 2019, toàn ngành Thanh tra đã triển khai hơn 6.600 cuộc thanh tra hành chính và gần 227.400 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 173.400 tỷ đồng và hơn 22.500ha đất. Các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp gần 425.000 lượt công dân. Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 66 tỷ đồng và nhiều ha đất. 

Nhìn chung trong công tác thanh tra, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra có nhiều đổi mới, tập trung triển khai nhiều giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra từ những năm trước, trong đó tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra, xử lý sau thanh tra nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra. 

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Thanh tra đã đạt được trong năm qua. Thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Thanh tra cần tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng. Tiến hành thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các Bộ, Ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, ngành Thanh tra cần đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của ngành Thanh tra./.

Cao Biền 


  • Từ khóa