Quyết liệt giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng

Thứ 2, 13.01.2020 | 09:51:51
59 lượt xem

“Trong năm 2019, qua công tác thanh tra, đã xử lý 42 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, chuyển đổi vị trí công tác hơn 9.100 cán bộ, công chức, viên chức”. Đây là một trong những kết quả nổi bật của ngành thanh tra được báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.


Năm 2019, toàn ngành thanh tra đã triển khai hơn 6.600 cuộc thanh tra hành chính và gần 227.400 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 173.400 tỷ đồng và hơn 22.500ha đất. Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp gần 425.000 lượt công dân. Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 66 tỷ đồng, trên 15ha đất. Các ngành, các cấp tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Nhìn chung trong công tác thanh tra, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra có nhiều đổi mới, tập trung triển khai nhiều giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra từ những năm trước, trong đó tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra, xử lý sau thanh tra nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đã được các cấp, các ngành quan tâm hơn, nhất là tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh với cách làm bài bản, quyết liệt, đồng bộ, đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Tham nhũng từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm mặc dù vẫn còn phức tạp./.

Thông tin về hội nghị sẽ tiếp tục được cập nhật trên thaibinhtv.vn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi

Cao Biền

  • Từ khóa