Bế mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVI

Thứ 6, 13.12.2019 | 17:09:55
263 lượt xem

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh, đánh giá cao ý kiến đóng góp tâm huyết, sâu sắc và trách nhiệm của các đại biểu, của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Để tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền. 

Nhất là chủ trương, chính sách về chuyển đổi cơ cấu cây trồng; Phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết, xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu... tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện. UBND tỉnh khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết của HĐND thành các quy định, chính sách, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 1 số nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Video: 121319_ONGDIEN2.mp4

 Về lĩnh vực công nghiệp, thu hút đầu tư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khẩn trương hoàn thành quy hoạch các khu chức năng, quy hoạch chi tiết trong Khu kinh tế. Phối hợp với các Bộ, ngành trình Chính phủ về khung cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế để đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch và đô thị hướng biển. Đồng chí yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn trên địa bàn.

Video: 121319_ONGDIEN3.mp4

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và ý thức chấp hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thu Hà

  • Từ khóa