Kết quả kiểm điểm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ

Thứ 6, 06.12.2019 | 15:18:04
129 lượt xem

Sáng 6-12, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe tổng hợp kết quả kiểm điểm theo Kế hoạch số 99 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Kết luận thanh tra số 1137 của Tổng thanh tra Chính phủ. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã tổ chức việc kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan khi để xảy ra các tồn tại, hạn chế, vi phạm được chỉ ra trong Kết luận thanh tra của Tổng thanh tra Chính phủ. Một số sở, ngành, địa phương đã chấp hành nghiêm túc nội dung kiểm điểm, thời gian báo cáo kết quả kiểm điểm theo Kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình, điển hình là Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND huyện Thái Thụy. Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị gửi báo cáo chậm, ảnh hưởng đến việc tổng hợp và tiến độ thực hiện, một số đơn vị chưa kiểm điểm hết trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. 

Sau khi nghe các đại biểu phân tích, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, mục đích của việc thực hiện Kế hoạch 99 là khắc phục triệt để những tồn tại hạn chế, nhất là về kinh tế, qua đó thấy được khuyết điểm để trên cơ sở đó rút kinh nghiệm cho những công việc đang làm hiện nay. Đồng chí đánh giá cao trách nhiệm của các sở, ngành, UBND huyện, thành phố đã tổ chức kiểm điểm nghiêm túc theo Kế hoạch của UBND tỉnh và chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Giao Thanh tra tỉnh và Văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ra văn bản phê bình các đơn vị, các chủ đầu tư dự án thực hiện không đúng theo Kế hoạch, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và phải giải trình, đưa ra định hạn thời gian thực hiện, nếu quá thời gian phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngoài ra, tham mưu UBND tỉnh Thái Bình thành lập 3 tổ công tác do 3 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, tổ 1 giải quyết tồn tại liên quan đến tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, tổ 2 liên quan đến lĩnh vực đất đai và môi trường, tổ 3 liên quan đến trách nhiệm thực hiện các dự án.

 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu một số đơn vị chưa kiểm điểm, chưa gửi báo cáo khẩn trương hoàn thiện. Thanh tra tỉnh tổng hợp kết quả khắc phục theo báo cáo của các đơn vị, trong đó phải nêu rõ biện pháp khắc phục, hình thức xử lý trách nhiệm liên quan đến các tập thể và cá nhân./.

Cao Biền

  • Từ khóa