Thẩm tra 1 số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh

Thứ 4, 20.11.2019 | 17:25:08
92 lượt xem

Chiều 20-11, đồng chí Vũ Mạnh Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình cùng Đoàn công tác HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình, do Sở Nội vụ chuẩn bị cho UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI.

Trong đó, đi sâu  thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 18, Ban chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tờ trình phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo  Nghị định số 68 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2020; Tờ trình về phê duyệt tổng số lượng người  làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2020; Tờ trình đề nghị thông qua Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2019-2021; Tờ trình về việc sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố; giải thể thôn; đổi tên tổ dân phố tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Vũ Mạnh Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình. Trong đó, cần đi sâu phân tích nguyên nhân tồn tại, hạn chế; nêu bật khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, phù hợp thực tiễn.

Duy Huy 

  • Từ khóa