Quốc hội thông qua kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020

Thứ 2, 11.11.2019 | 16:18:16
73 lượt xem

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, sáng 11/11, với 88,2% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Theo đó, Nghị quyết đề ra chỉ tiêu chủ yếu là: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) dưới 4%.

Quốc hội thông qua kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020


Với 88,2% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2020. Trong đó, đề ra mục tiêu tổng quát là tập trung ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Các địa biểu ấn nút bỏ phiếu thông qua kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020

Các chỉ tiêu chủ yếu gồm: Tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) dưới 4%. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%; tỷ lệ nhập siêu dưới 3%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65%...  

Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các cơ quan tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị; đẩy nhanh tiến độ đường bộ cao tốc Bắc - Nam, giải phóng mặt bằng cho Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và thực hiện các dự án giao thông quan trọng, cấp bách, có tính kết nối, lan tỏa vùng, miền… 

Quốc hội lưu ý Chính phủ và các cơ quan liên quan ưu tiên bố trí nguồn lực, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa