Huyện Hưng Hà triển khai kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ 6, 08.11.2019 | 15:16:03
147 lượt xem

Bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực là một trong những yêu cầu đề ra của Huyện ủy Hưng Hà tại Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào chiều 8-11.

Theo đó, Huyện ủy Hưng Hà yêu cầu các cấp ủy làm tốt công tác quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện  Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các văn bản có liên quan của Trung ương, của tỉnh, của huyện đề ra. 

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại, hạn chế. Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian đại hội không quá 1 ngày và hoàn thành trước ngày 15/1/2020; Đại hội đảng viên hoặc Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 3/2020, hoàn thành trước ngày 15/4/2020. Đại hội Đảng bộ huyện không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 15/5/2020.

Duy Huy

  • Từ khóa