Thảo luận Dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Thứ 6, 08.11.2019 | 15:13:25
49 lượt xem

Sáng 8-11, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng, để thảo luận về Dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX.

Dự hội nghị có các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Qua 21 lượt ý kiến thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: Chủ đề của Đại hội; bố cục, nội dung của Báo cáo chính trị. Trong đó, tập trung đóng góp vào phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các khâu đột phá của nhiệm kỳ tới. 

Một số đại biểu cho rằng cần đánh giá đầy đủ, toàn diện hơn những hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX; trong hệ thống các chỉ tiêu nhiệm kỳ tới, một số đại biểu đề xuất nên điều chỉnh và bổ sung một số chỉ tiêu về văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường, phát triển đô thị, số xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời thống nhất một số nội dung quan trọng trong Dự thảo Báo cáo chính trị: 

Về chủ đề của Đại hội, sẽ đưa 2 phương án để tiếp tục xin ý kiến đóng góp: Phương án 1: Tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh toàn dân; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, xây dựng Thái Bình sớm trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt. Phương án hai: sẽ đổi cụm từ “xây dựng Thái Bình sớm trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt” thành “Xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực”. 

Đồng chí cũng gợi mở một số nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX trên 3 lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội; Quốc phòng an ninh; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Làm rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân chủ quan và khách quan. Từ thực tiễn 5 năm qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, làm nổi bật 5 bài học kinh nghiệm. Thống nhất 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong lĩnh vực kinh tế xã hội; 6 nhiệm vụ trong lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới.  Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu:

Video: 110819_ODIEN.mp4

 Về một số công việc trước mắt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sau hội nghị này, Tiểu ban Văn kiện làm việc với từng tiểu ban để tiếp thu có chọn lọc ý kiến đóng góp của các đại biểu, điều chỉnh, hoàn thiện Dự thảo trước ngày 15/11/2019, trước khi xin ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. 

Thu Hà 

  • Từ khóa