Thái Bình nghiêm túc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ

Thứ 5, 07.11.2019 | 16:15:19
222 lượt xem

Sáng 7-11, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kết luận thanh tra số 1137 của Tổng thanh tra Chính phủ liên quan đến thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng thời kỳ từ năm 2011 – 2016 và vấn đề đất đai, môi trường thời kỳ từ 2006 – 2016.

Thực hiện Kết luận thanh tra số 1137 của Tổng thanh tra Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại văn bản số 7856 của Văn phòng Chính phủ, trên cơ sở ý kiến của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 99 gồm có 3 nội dung chính là xử lý về trách nhiệm, khắc phục tồn tại, hạn chế, và xử lý về kinh tế. Đến nay, hầu hết các cơ quan đơn vị đều có kế hoạch hoặc văn bản tổ chức thực hiện, cấp ủy Đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đạt được một số kết quả bước đầu. 

Sau khi nghe các sở, ngành, huyện, thành phố báo cáo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ghi nhận các đơn vị đã triển khai theo đúng kế hoạch, trong đó có 2 đơn vị thực hiện xong. Tuy nhiên qua kiểm điểm thấy rằng có một số vụ việc phức tạp cần tập trung chỉ đạo thực hiện. Đồng chí giao Thanh tra tỉnh Thái Bình phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh báo cáo những vấn đề thuộc thẩm quyền UBND tỉnh chỉ đạo. Yêu cầu các đơn vị kiểm điểm đúng tiến độ, xử lý rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, xử lý sai phạm và xử lý kinh tế phải thực hiện đúng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thái Bình./.

Cao Biền

  • Từ khóa