Giao ban công tác Tuyên giáo quý III

Thứ 6, 18.10.2019 | 15:28:57
61 lượt xem

Sáng 18-10, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III, triển khai nhiệm cụ công tác quý IV năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Công tác tuyên giáo quý III/2019 đạt được một số kết quả nổi bật: tham mưu, chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và của tỉnh. Công tác tuyên giáo được triển khai đồng bộ, toàn diện, tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng bám sát cơ sở, giải quyết ổn định tình hình tư tưởng ngay từ cơ sở, không để phát sinh những điểm nóng về tư tưởng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế: công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu trên mạng internet và các trang mạng xã hội chưa sắc nét; công tác bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giảng viên, giáo viên còn trong hệ thống giáo dục quốc dân tại một số địa phương, đơn vị, kết quả chưa cao. 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng một cách có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể, thiết thực đến với từng đối tượng;  thường xuyên nắm tình hình tư tưởng để kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, khoa giáo một cách toàn diện, đi vào chiều sâu.

Tố Uyên

  • Từ khóa