Thông báo một số nội dung về công tác cán bộ

Thứ 6, 18.10.2019 | 09:22:24
98 lượt xem

Tại kỳ họp ngày 17-10-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị:

- Đồng ý giới thiệu đồng chí Phạm Tùng Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy Thái Thụy để Hội đồng nhân dân huyện Thái Thụy bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

- Đồng ý giới thiệu đồng chí Phạm Hồng Tùng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tiền Hải để Hội đồng nhân dân huyện Tiền Hải bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

- Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Hà Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Mắt, Sở Y tế giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế.

- Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Dư, Trưởng phòng Lãnh sự - người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ giữ chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ.


  • Từ khóa