Kết quả kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết 26 gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết 18 của BCHTW Đảng

Thứ 4, 16.10.2019 | 15:57:48
96 lượt xem

Sáng 16-10, Đoàn kiểm tra số 1151 của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;  Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Dự thảo báo cáo kiểm tra cho biết, việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt học tập Nghị quyết số 26, Nghị quyết số 18 và Kế hoạch của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình triển khai kịp thời, nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra. Tỉnh Thái Bình đã tập trung xây dựng và thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đã chỉ đạo và thực hiện nghiêm việc sáp nhập, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với tình hình của địa phương, cơ bản đảm bảo ổn định, không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ được giao. Tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 và sáp nhập các thôn, tổ dân phố không đủ tiêu chuẩn theo quy định. 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, kiến nghị Trung ương đưa ra những hướng dẫn để khắc phục.

Đồng chí Võ Văn Thưởng- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận việc tỉnh Thái Bình đã quán triệt, triển khai Nghị quyết của Trung ương một cách nghiêm túc, đạt được kết quả cao. Các cán bộ, đảng viên được tham gia học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết, tạo ra cơ sở về nhận thức rất quan trọng cho quá trình triển khai tại Đảng bộ. Do đó, việc thực hiện 2 Nghị quyết 26 và 18 tại tỉnh Thái Bình đã góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn:

Video: 101619_OTHUONG.mp4

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, đây là giai đoạn bước đầu trong thực hiện 2 Nghị quyết 26 và 18, do đó về cơ bản, lâu dài phải luôn có hướng nghiên cứu tháo gỡ những vướng mắc, bổ sung kịp thời các giải pháp. Đề nghị tỉnh Thái Bình cần tiếp tục quan tâm làm tốt hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII. Nghiên cứu và có những đổi mới xung quanh việc đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và đánh giá cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ theo hướng thực học, thực làm. Phát huy tính dân chủ, công khai, minh bạch, trách nhiệm tập thể, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ. Củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. 

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết tại địa phương, nhất là trong sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời tiếp thu các kiến nghị mà tỉnh Thái Bình nêu ra.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khẳng định, những kết luận của Đoàn kiểm tra sẽ giúp Thái Bình có thông tin khách quan hơn, phản ánh khách quan với Trung ương. Đồng chí đã làm rõ một số vấn đề về sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, công tác cán bộ của tỉnh Thái Bình, trong đó nhấn mạnh, việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ đều được cụ thể hóa từ các quy định của Trung ương. Đồng chí cũng kiến nghị Trung ương có hướng dẫn và quy định cụ thể hơn về các nội dung liên quan đến phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, công tác đánh giá cán bộ, đánh giá các tổ chức Đảng, có hướng khắc phục những bất cập, chồng chéo trong một số văn bản, quy định hiện hành./.

Cao Biền 

  • Từ khóa