Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Thứ 2, 14.10.2019 | 16:54:55
60 lượt xem

Chiều 14-10, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình dự và chỉ đạo Hội nghị giao ban Khối Dân vận tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Trong quý III, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh bám sát cơ sở, nắm bắt tư tưởng và tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương; vận động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được; nêu lên 1 số kinh nghiệm;  yêu cầu Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh  cần có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế; đồng thời nhấn mạnh 1 số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai, thực hiện trong những tháng cuối năm. Trong đó cần, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. 

Video: 101419_OHAI.mp4

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh: Phải quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung công tác năm 2019, nhất là công tác giám sát, phản biện xã hội; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tổ chức thực hiện hiệu quả, có chiều sâu các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019.

Duy Huy

  • Từ khóa