Giao ban trực tuyến Toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng 2019

Thứ 2, 30.09.2019 | 17:20:59
89 lượt xem

Chiều 30-9, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến Toàn quốc về tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 9 và 9 tháng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4.2019.

Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Xuân Thành - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

9 tháng năm 2019, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã bám sát 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp tại Kết luận số 05 của Ban Tổ chức Trung ương. Nhất là chủ động tham mưu chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp. Tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Kết luận số 55 và Kết luận số 58 của Ban bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ và quy định về độ tuổi tham gia công tác hội. Qua đó siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ. Toàn ngành còn đẩy mạnh việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế. Đồng thời đẩy mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở các tổ chức cơ sở Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ.

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị trực tuyến Toàn quốc, đồng chí Ngô Đông Hải - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đã chia sẻ một số kinh nghiệm của tỉnh Thái Bình trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ. Trong đó nhấn mạnh: tỉnh Thái Bình chỉ đạo các địa phương, tổ chức cơ sở Đảng duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ vào ngày mùng 3 hàng tháng. Đảm bảo cán bộ, đảng viên sắp xếp thời gian công việc để sinh hoạt đầy đủ. Tỉnh cử cán bộ phụ trách theo dõi, giám sát chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Đồng thời tăng cường tập huấn cho các đồng chí cán bộ, bí thư chi bộ để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Video: 93019_OHAI1.mp4

 Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh: Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thời gian qua ở tỉnh Thái Bình đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Qua đó, góp phần ổn định tình hình, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội  của địa phương.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao giải pháp của tỉnh Thái Bình trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây chính là yếu tố quan trọng để các chi bộ phát huy được vai trò là hạt nhân trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Về nhiệm vụ quý 4.2019, đồng chí Trưởng Ban tổ chức Trung ương đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng. Nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11,12 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tiếp tục tổ chức sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Đẩy mạnh việc phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Chống chạy chức, chạy quyền, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.                                                                              

 Phạm Ngọc 

  • Từ khóa