Kiểm tra việc thực hiện “ năm dân vận chính quyền 2019”

Thứ 4, 11.09.2019 | 18:11:27
65 lượt xem

Tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận chính quyền. Đây là chỉ đạo của đồng chí Hà Ngọc Anh - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương tại buổi kiểm tra việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 ở một số sở ngành, địa phương trong tỉnh Thái Bình. Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình dự làm việc.

Dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Trung ương còn có các đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy;  Nguyễn Thị Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua làm việc với Huyện ủy Quỳnh Phụ, Sở Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra tỉnh Thái Bình nhận thấy công tác dân vận ở các đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực. Sự phối hợp giữa chính quyền với các cơ quan dân vận, MTTQ, các đoàn thể đã tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo được các đơn vị tiếp nhận, phân loại, xử lý theo quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như công tác hòa giải cơ sở chưa được đề cao; việc tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến còn mang tính hình thức, thiếu hiệu quả; còn một số vụ việc tồn đọng kéo dài…

Để khắc phục những hạn chế trên, đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực thi công vụ; duy trì công tác tiếp dân, đối thoại với dân. Tập trung kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh. Coi trọng công tác hòa giải cơ sở. Thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước. Tổ chức dân vận cơ sở phải đồng bộ, thống nhất trong quan điểm, tiếng nói khi tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, cảm ơn những nội dung mà kiểm tra của Trung ương đã đưa ra phân tích, đánh giá. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo cũng như những kinh nghiệm, bài học mà đoàn kiểm tra đưa ra để làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền.

Thanh Phú 

  • Từ khóa