Học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Thứ 4, 04.09.2019 | 15:19:27
307 lượt xem

Học và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, liên tục, bằng những hành động cụ thể, thiết thực - Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về: "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" vào sáng 4-9.

Các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị.

3 năm qua, các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể của tỉnh Thái Bình có những việc làm thiết thực, cụ thể, gắn việc học tập làm theo Bác với phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Toàn tỉnh xây dựng, triển khai hàng trăm phong trào, cuộc vận động, cũng như các mô hình, điển hình tiêu biểu. Trong đó, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, từng bước tạo sự đồng thuận, tin tưởng, thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Nhiều năm qua, kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng 2 con số; cơ cấu chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thu ngân sách Nhà nước vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Năm 2018, tổng sản phẩm GRDP ước đạt 49.870 tỷ đồng. Đến hết tháng 8/2019 hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đã đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. 263/263 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, 245 xã và 1 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham luận của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những kết quả đạt được và nêu lên 1 số nguyên nhân tồn tại, hạn chế.

Video: 90419_ODIEN1.mp4

 Để thực hiện hiệu quả hơn nữa chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy gợi mở, nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện thời gian tới. Nhất là  công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, củng cố quyết tâm hành động, tạo bước chuyển rõ nét trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị.

Video: 90419_ODIEN2.mp4

 Mặt khác, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với các nhiệm vụ chính trị, các quan điểm chỉ đạo của cấp trên, thông qua các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, nhất là công tác xây dựng Đảng; đề cao tính nêu gương của tập thể lãnh đạo, và người đứng đầu; Coi trọng việc tổng kết thực tiễn, kể cả thành công và chưa thành công; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phê bình và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân không làm tròn nhiệm vụ, không làm đúng theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

 MTTQ và các đoàn thể cần làm tốt hơn công tác tập hợp, vận động tuyên truyền, giáo dục nhân dân; tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp giám sát, phản biện xã hội trong quá trình thực thi nhiệm vụ; triển khai thực hiện các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, để đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, hiệu quả, nâng lên tầm cao mới. Trước mắt, tổ chức triển khai thành công cuộc thi tìm hiểu: “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện di chúc của Bác”, theo hình thức thi viết, kể từ ngày 4/9/2019 đến ngày 10/1/2020. 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 31 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Duy Huy 

  • Từ khóa