Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết

Thứ 4, 28.08.2019 | 10:18:56
184 lượt xem

Sáng 28-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình triệu tập hội nghị cán bộ của tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019-2025 và những năm tiếp theo.

Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng DIên – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị để triển khai kịp thời các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định của UBND tỉnh mới ban hành. Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc, lĩnh hội nội dung cơ bản các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng này. Sau hội nghị các địa phương, đơn vị xây dựng chương trình hành động cụ thể phù hợp với địa phương đơn vị mình và triển khai thực hiện.


Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy cũng trực tiếp truyền đạt tới các đại biểu Nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, Kết luận số 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường thu hút đầu tư, quản lý đầu tư trong khu, cụm công nghiệp và Khu kinh tế Thái Bình.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019-2025 và những năm tiếp theo, các kết luận số 49, 50, 51, 52 của Ban Bí thư và một số nội dung quan trọng khác.

Thông tin về hội nghị chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trên thaibinhtv.vn, mời quý vị và các bạn theo dõi.

Ninh Thanh

  • Từ khóa