Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn, lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh

Thứ 3, 27.08.2019 | 17:59:52
363 lượt xem

Chiều 27-8, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với Đảng đoàn, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh về báo cáo kết quả các tổ chức Công đoàn tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, công tác tổ chức, cán bộ của Liên đoàn Lao động tỉnh thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo liên đoàn Lao động tỉnh và 1 số sở ngành đơn vị có liên quan.

Thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có chuyển biến tích cực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Nhiệm vụ chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được chú trọng. Các chương trình phúc lợi cho đoàn viên được triển khai ở nhiều cấp công đoàn với số lượng đoàn viên và định mức thụ hưởng tăng lên. Vai trò của công đoàn trong giải quyết tranh chấp lao động tiếp tục được khẳng định. Công tác phát triển tổ chức có những bước tiến, thu hút đông đảo người lao động gia nhập công đoàn. Hoạt động của công đoàn cơ sở ở nhiều doanh nghiệp lớn, đông công nhân lao động mang lại hiệu quả rõ rệt, được sự ủng hộ, tạo điều kiện và đánh giá cao của chủ doanh nghiệp.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh cần phải tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người lao động về vai trò của tổ chức công đoàn. Từ đó đẩy mạnh xây dựng tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp mới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Bên cạnh những ưu điểm thì vẫn còn nhiều doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Ý thức công nghiệp, tổ chức kỷ luật của công nhân chưa cao, nhận thức của 1 bộ phận công nhân còn hạn chế nên việc tuyên truyền vận động còn khó khăn. Đặc biệt nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến người lao động. Thậm chí nhiều tổ chức công đoàn đã thành lập nhưng chưa thực sự phát huy hiệu quả vai trò của mình. Nội dung hình thức, chậm đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Video: 82719_ODIEN1.mp4 

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp công đoàn cần tập trung nghiên cứu quán triệt các chủ trương của Trung ương, của tỉnh và Công ước 98 để đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể theo phương châm: ở đâu có tổ chức cơ sở sản xuất ở đó phải có tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền và lợi ích của công nhân người lao động. Đồng thời, khẩn trương rà soát đánh giá đúng tình hình công nhân ở các địa bàn, để giải quyết cho được những khó khăn, bức xúc của công nhân, người lao động hiện nay. 

Video: 82719_ODIEN2.mp4  


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị: Cần tăng cường bồi dưỡng kết nạp đoàn viên công đoàn, Tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững chắc, nhất là ở các doanh nghiệp mới, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn sao cho hiệu quả, phù hợp. Đồng thời, phối hợp với các sở ngành, địa phương làm tốt công tác tổ chức công đoàn, để tổ chức công đoàn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu tình hình thực tế hiện nay.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa