Triển khai công tác tín ngưỡng tôn giáo 6 tháng cuối năm 2019

Thứ 5, 15.08.2019 | 17:45:23
139 lượt xem

Sáng 15-8, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền 6 tháng cuối năm 2019. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo UBND tỉnh dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; Công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Nhìn chung các tôn giáo trong tỉnh cơ bản hoạt động ổn định, trong khuôn khổ pháp luật; đoàn kết lương giáo được giữ vững; hầu hết các chức sắc, tín đồ các tôn giáo phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Đồng chí Ngô Đông Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được; đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể, thành viên  Ban chỉ đạo các cấp, nhất là cấp cơ sở cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, có giải pháp khắc phục hạn chế; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các chức sắc, tín đồ tôn giáo, thực hiện nghiêm quan điểm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền; tạo điều kiện, chủ động quan tâm giải quyết đầy đủ các nhu cầu liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, thuần túy tôn giáo  thỏa đáng, hợp lý, đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua; huy động sự vào cuộc tích cực của các chức sắc, tín đồ tôn giáo, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Duy Huy 


  • Từ khóa