Triển khai công tác tín ngưỡng, tôn giáo 6 tháng cuối năm 2019

Thứ 5, 15.08.2019 | 10:52:49
109 lượt xem

Sáng 15-8, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền 6 tháng cuối năm 2019. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; Công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. 

Nhìn chung các tôn giáo trong tỉnh cơ bản hoạt động ổn định, trong khuôn khổ pháp luật; đoàn kết lương giáo được giữ vững; hầu hết các chức sắc, tín đồ các tôn giáo phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm là tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các chức sắc, tín đồ tôn giáo về quan điểm chủ trương, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua xây dựng chùa cảnh, xứ họ đạo 4 gương mẫu. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội trong việc tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Duy Huy


  • Từ khóa