Giờ học chuyên đề toàn tỉnh “ 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Thứ 4, 14.08.2019 | 17:19:29
1,214 lượt xem

Chiều 14-8, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về việc tổ chức Giờ học chuyên đề toàn tỉnh “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Theo đó, giờ học được Phát thanh và Truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PT&TH Thái Bình từ 20h ngày 21/8/2019. Cấp tỉnh, 500 đại biểu sẽ học trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh. Cấp huyện, cấp cơ sở sẽ học gián tiếp qua sóng của Đài PT&TH Thái Bình tại hội trường, trung tâm hội nghị của địa phương, đơn vị. Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương sẽ trực tiếp truyền đạt chuyên đề. Nội dung chuyên đề bao gồm hoàn cảnh ra đời của Di chúc; những thành tựu cơ bản của đất nước, dân tộc 50 năm qua; tình cảm và những lời dạy của Bác với Thái Bình…

Tại cuộc họp, các đơn vị liên quan đã thống nhất với kế hoạch phát sóng giờ học; công tác tổ chức khánh tiết tại cơ sở; công tác bảo đảm an ninh trật tự các khu vực tổ chức giờ học. 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đã được giao để tổ chức thực hiện bảo đảm mục đích, ý nghĩa và sức lan tỏa giờ học.

Thanh Phú 

  • Từ khóa