Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Kiến Xương

Thứ 3, 13.08.2019 | 18:39:00
119 lượt xem

Chiều 13-8, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, Trưởng Tiểu ban Tổng kết công tác xây dựng Đảng tỉnh Thái Bình làm việc với Huyện ủy Kiến Xương về tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nhìn chung, Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội, nhiệm kỳ 2015-2020; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 của Huyện ủy Kiến Xương  bám sát đề cương, hướng dẫn của tỉnh. Tuy nhiên, báo cáo cần mang tính toàn diện, khái quát cao; đối chiếu với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nêu bật kết quả nổi trội,  riêng biệt của huyện Kiến Xương; Những cách làm hay, sáng tạo ở cơ sở; nêu bật  đổi mới về phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội;  công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng; nét đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; cách huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới; phân tích, nêu rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan để có giải pháp khắc phục; đồng thời có những dự báo để có định hướng sát thực.

 Nhấn mạnh tầm quan trọng, đồng chí Ngô Đông Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gợi mở, yêu cầu Huyện ủy Kiến Xương cần tuân thủ nghiêm quy trình xây dựng báo cáo tổng kết. 

Video: 81319_OHAI.mp4

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Huyện ủy Kiến Xương cần đầu tư hơn nữa công sức trí tuệ ; nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu bổ sung, hoàn thiện báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội, nhiệm kỳ 2015-2020; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là cơ sở để xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện và Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới.

Duy Huy

  • Từ khóa