Nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy và lãnh đạo quản lý các cấp

Thứ 2, 12.08.2019 | 17:38:14
135 lượt xem

Cần phải nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy và lãnh đạo quản lý các cấp trong nhiệm kỳ tới. Đây là 1 trong những yêu cầu quan trọng được đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh nêu tại buổi làm việc với Đảng đoàn, lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, công tác cán bộ của Hội thời gian qua.

Dự hội nghị có các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải - Ủy viên Dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội phụ nữ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nắm vững quan điểm đường lối cũng như thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước; Đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh và từng ngành, địa phương. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức hội. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tổ chức, cơ sở hội chưa gắn nhiệm vụ của Hội với nhiệm vụ chính trị địa phương đơn vị, chưa cụ thể hóa thành nhiệm vụ của cấp hội mình. Đặc biệt, mặc dù lực lượng nữ giới chiếm trên 50% dân số, lực lượng lao động là nữ cũng chiếm trên 50%, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý ngày càng được nâng lên, nhưng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy và lãnh đạo quản lý các cấp còn rất thấp. 

Nhấn mạnh vai trò của các cấp hội phụ nữ thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ một số hạn chế trong công tác cán bộ nữ. Mà nguyên nhân là do công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ nữ chưa được nhiều cấp ủy và người đứng đầu cơ quan đơn vị quan tâm đúng mức. Vai trò của Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ và Hội LHPN các cấp chưa thật sự được phát huy, chưa phát hiện, giới thiệu, đề xuất và bảo vệ trước cấp ủy chính quyền, địa phương và thủ trưởng ngành trong công tác bổ nhiệm, đề bạt cán bộ nữ. 

Để thực hiện mục tiêu Bộ Chính trị đặt ra tại Chỉ thị 35, trong nhiệm kỳ Đại hội tới tỷ lệ cấp ủy viên nữ phải đạt từ 15% trở lên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp phải làm tốt công tác quán triệt quan điểm chỉ đạo của TW và của tỉnh về công tác cán bộ nữ. Từ đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của cấp mình, ngành mình, xây dựng thành đề án, kế hoạch, lộ trình thực hiện. Cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu phải quan tâm, tạo môi trường và điều kiện để cán bộ nữ được rèn luyện, thử thách, phát huy năng lực công tác, đóng góp cho tập thể. 

Video: 81219_ODIEN.mp4 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Hội LHPN và Ban Chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp phải phối hợp chặt chẽ và tham mưu kịp thời, xác đáng hơn đối với cấp ủy, chính quyền cùng cấp, với thủ trưởng ngành, địa phương, đơn vị, trong việc phát hiện nhân tố nữ, thử thách, rèn luyện, giúp đỡ cán bộ nữ trưởng thành. Bởi hơn ai hết, hội LHPN và Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ hiểu rõ năng lực, sở trường của mỗi cán bộ nữ. Cùng với đó, các cấp hội phải nỗ lực hơn nữa trong công tác giáo dục hội viên, nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội, nâng cao chí tiến thủ, đảm bảo cho sự công bằng và bình đẳng. 

Thu Hà 

  • Từ khóa