Kỳ họp thứ 89 - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Thứ 4, 26.06.2019 | 18:25:07
290 lượt xem

Sáng ngày 26/6, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình chủ trì kỳ họp thứ 89 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và một số nội dung quan trọng. Dự họp có đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt gần 26.700 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản gặp nhiều khó khăn do giá cả thị trường không ổn định, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp. Giá trị sản xuất giảm 2,38% so với cùng kỳ. Về xây dựng nông thôn mới, đã có 259/263 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 230 xã được công nhật đạt chuẩn nông thôn mới. Trong khi đó, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 33.100 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất khu vực thương mại – dịch vụ ước đạt gần 13.700 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện hơn 9.560 tỷ đồng, thu nội địa ước đạt trên 3.240 tỷ đồng, đạt 51,3% dự toán. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tình hình, kết quả thực hiện quy hoạch, xây dựng và cấp phép đầu tư trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; việc triển khai thực hiện Dự án nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền.

Hội nghị cũng đã tập trung phân tích giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế, phương hướng đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019, những vấn đề cần lưu ý về đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu làm rõ thêm về một số hạn chế trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản hiện nay; sự phối hợp của ngành thuế trong thu ngân sách nhà nước; chủ trương siết chặt kỷ luật chi, đảm bảo tiết kiệm. 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh phân tích những khó khăn ảnh hưởng tới kết quả phát triển kinh tế xã hội như: Vẫn còn vấn đề trong giải quyết ý kiến kiến nghị, đơn thư khiếu nại của cử tri; các văn bản của Trung ương không thống nhất; những vấn đề tồn tại ở các ngành các địa phương chưa được giải quyết triệt để. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm tuy đạt khá nhưng so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước thì đã bộc lộ dấu hiệu chậm lại, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Về công nghiệp, chỉ có 1/3 dự án đã được chấp thuận đầu tư triển khai trên thực tế. Bên cạnh đó, tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm. Việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chưa đạt yêu cầu. 

Video: 62619_ONGDIEN1.mp4

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số lĩnh vực còn gây bức xúc trong xã hội như: Tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi, tệ nạn ma túy, bạo lực học đường hay những bất bình đẳng trong thực hiện chính sách đối với người có công vẫn tồn tại. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên Môi trường còn lỏng lẻo, nhất là ở các địa phương. Cải cách hành chính trên thực tế còn tình trạng trên nóng dưới lạnh. Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế nêu trên là do việc quán triệt và vận dụng các chủ trương chính sách của một số ngành, địa phương, đơn vị và bản thân người cán bộ chưa tốt. Ý thức chấp hành kỷ cương trong chỉ đạo điều hành còn kém, công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện chưa tốt. Việc kiểm tra giám sát và xử lý sau kiểm tra giám sát chưa quyết liệt. Về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng và của Chính phủ, các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nhất là chỉ thị 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến các giải pháp phòng chống và khắc phục ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, giữ đàn lợn khỏe, không được tái đàn ở những nơi đã xảy ra dịch bệnh, khai thông đầu ra cho đàn lợn thương phẩm đến kỳ xuất bán, phát triển đàn vật nuôi thay thế như gia cầm và thủy sản. 

Video: 62619_ONGDIEN2.mp4

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, các địa phương rà soát lại để xây dựng kịch bản tăng trưởng theo mục tiêu đề ra. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phải đi vào từng việc vụ thể. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công. Rà soát những dự án đã cấp phép đầu tư mà thực hiện không đúng cam kết, mục đích, không mang lại hiệu quả thì xử lý theo pháp luật. Về xây dựng nông thôn mới, cần khẩn trương tổ chức thẩm định các xã còn lại, về nguồn lực yêu cầu thực hiện nghiêm theo các văn bản hiện hành của tỉnh, nhất là Nghị quyết 05 và Kết luận 50 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu. Về thu chi ngân sách thực hiện nghiêm theo Luật đầu tư công và các quy định liên quan của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ và giám sát chặt chẽ chất lượng các dự án, tập trung khai thác các nguồn lực đảm bảo cho dự án theo tinh thần xã hội hóa nguồn lực đa dạng hóa các hình thức đầu tư. Tập trung các giải pháp tăng thu ngân sách. Quản lý chặt chẽ việc chi, nếu địa phương nào còn nợ đọng xây dựng cơ bản thì không cho khởi công mới, đối với công trình cấp bách sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định. Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các ngành như tài nguyên môi trường và văn hóa xã hội; Kiểm soát chặt chẽ việc khai thác cát sỏi và nước. Tập trung phòng chống lụt bão theo tinh thần 4 tại chỗ. Xem xét giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, đồng thời xử lý những vi phạm theo quy định, siết lại kỷ cương điều hành và ý thức chấp hành từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy theo quy định. Về sắp xếp các đơn vị hành chính cần làm thận trọng bảo đảm sự ổn định. Thực hiện nghiêm việc tiếp và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp. 

Liên quan đến vấn đề đầu tư vào các khu cụm công nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tổng rà soát lại việc cấp phép và kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư. Chủ đầu tư nào triển khai chậm tiến độ, sai mục đích, ngành nghề không đúng quy định, sử dụng đất kém hiệu quả thì kiên quyết thu hồi và xử lý. Thực hiện nghiêm công tác xử lý chất thải rắn và khói bụi nếu có. Khuyến khích các nhà đầu tư trong nước, đối với nhà đầu tư nước ngoài chỉ ưu tiên nhà đầu tư có dự án mang lại giá trị gia tăng cao, ít gây ô nhiễm môi trường. Về dự án nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất như văn bản 12570 của Bộ Giao thông Vận tải./.

Cao Biền 

  • Từ khóa