Phát huy dân chủ ở cơ sở

Thứ 3, 25.06.2019 | 18:11:41
217 lượt xem

Phát huy hơn nữa vai trò tự chủ ở địa bàn dân cư, nhất là phát huy vai trò của các thiết chế tự quản trong nhân dân tại các địa bàn. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở diễn ra vào sáng ngày 25/6.

Tại hội nghị, sau khi nghe và tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nâng cao sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, năng lực điều hành, quản lý của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phân tích, nêu bật 6 tồn tại, hạn chế; gợi mở, nhấn mạnh 7 nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Nhất là nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của tỉnh.

Video: 62519_OHAI.mp4 

 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị cần phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo các cấp, tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường đối thoại và tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị, bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở./.

Duy Huy 

  • Từ khóa