Chế độ chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên và vận động viên thể thao của tỉnh Thái Bình

Thứ 3, 25.06.2019 | 17:51:24
282 lượt xem

Trong sáng ngày 25.6, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Thái Bình đã nghe Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo về việc phê duyệt Quy định một số chế độ, chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Thái Bình.

Quy định này quy định nội dung và mức chi về chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ tiền thuốc bổ và thực phẩm chức năng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Thái Bình. Chế độ dinh dưỡng đối với người được cơ quan có thẩm quyền cử tham gia đoàn thể thao khi đi thi đấu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ ốm đau, thai sản đối với huấn luyện viên, vận động viên, chính sách hỗ trợ cho vận động viên khi thôi làm vận động viên. 

Trên cơ sở ý kiến các đại biểu, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với đề xuất của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về cơ chế chính sách hỗ trợ đặc thù cho huấn luyện viên và vận động viên cấp tỉnh. Đồng thời ban hành hướng dẫn để HĐND cấp huyện phê duyệt áp dụng cho huấn luyện viên và vận động viên cấp huyện. Việc hỗ trợ sẽ áp dụng mức 80% Thông tư 61 của Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao. Về việc hỗ trợ cho vận động viên hết tuổi thôi không làm vận động viên cấp tỉnh nữa thì hỗ trợ chế độ đặc thù, giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nghiên cứu đề xuất phương án hỗ trợ theo hướng đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của vận động viên như hỗ trợ học nghề, tuyển dụng thẳng... Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh việc cụ thể hóa Nghị định 36 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục thể thao.

Cũng trong sáng 25/6, sau khi nghe UBND thành phố Thái Bình báo cáo về việc giải quyết kiến nghị của một số công dân thôn Vĩnh Gia, xã Phú Xuân liên quan đến dự án xây dựng đường Kỳ Đồng kéo dài và các dự án phát triển nhà ở hai bên đường Kỳ Đồng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao các sở, ngành phối hợp với UBND thành phố Thái Bình nghiên cứu và thống nhất về cơ chế an sinh xã hội trình UBND tỉnh quyết định trong thời gian sớm nhất trên cơ sở giải quyết nguyện vọng của người dân và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. UBND thành phố Thái Bình có trách nhiệm tuyên truyền vận động, thuyết phục để người dân hiểu và đồng thuận với các chính sách của Nhà nước./.

Cao Biền 

  • Từ khóa