Hội nghị thống nhất dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI

Thứ 5, 06.06.2019 | 18:45:26
132 lượt xem

Chiều ngày 6.6, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị thống nhất dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI. Dự hội nghị có các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Theo dự kiến ban đầu về các nội dung, chương trình làm việc của Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận 5 báo cáo, 7 tờ trình của UBND tỉnh, 5 báo cáo của các ngành, 4 báo cáo và 1 tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh. 

Sau khi nghe ý kiến tham gia của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất sẽ bổ sung thêm 1 báo cáo và 2 tờ trình của UBND tỉnh liên quan đến quy hoạch và cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình, cơ chế chính sách phát triển đàn bò trong ngành chăn nuôi, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh, đồng thời thảo luận nội dung về công tác cán bộ. Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12/7/2019./.

Cao Biền 

  • Từ khóa