Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thứ 5, 06.06.2019 | 11:07:33
78 lượt xem

Chiều ngày 5.6, Tổ kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh do đồng chí Vũ Đức Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm tổ trưởng đã làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Hưng Hà về thực hiện pháp lệnh số 34 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Pháp lệnh số 34 được huyện Hưng Hà triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tác động đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Các thôn làng, khu dân cư tổ chức cho nhân dân bàn và quyết định kế hoạch, mức đóng góp xây dựng đường giao thông, việc thu chi, quản lý các loại quỹ,... Từ năm 2018 đến nay, toàn huyện đã xây mới 16 nhà văn hóa xã, 170 nhà văn hóa thôn, làm trên 1.000 km đường các loại với sự đóng góp trên 1.600 tỷ đồng của người dân.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Đức Hằng - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị huyện Hưng Hà tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp lệnh dân chủ cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên rà soát, phân loại các vụ việc xảy ra cần giải quyết tại các xã, nắm tình hình trong quần chúng nhân dân để tổ chức đối thoại. Mỗi địa phương cần có văn bản quyết định kết luận cuối cùng sau khi giải quyết đơn thư khiếu nại.

 Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cũng ghi nhận những kiến nghị của huyện trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Hà My 

  • Từ khóa