Tình hình, kết quả thực hiện quy hoạch, xây dựng và cấp phép đầu tư trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thứ 3, 04.06.2019 | 16:32:33
92 lượt xem

Sáng ngày 4.6, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thảo luận về tình hình, kết quả thực hiện quy hoạch, xây dựng và cấp phép đầu tư trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Toàn tỉnh đã quy hoạch 12 khu công nghiệp với tổng diện tích đến năm 2020 là hơn 2.500ha và diện tích đến năm 2030 là hơn 2.800ha. Đến nay, có tổng số 189 dự án đầu tư vào khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư thực hiện hơn 20.500 tỷ đồng. 

Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khu công nghiệp ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng năm 2019 của các doanh nghiệp này ước đạt gần 10.000 tỷ đồng, hiện có gần 62.000 lao động đang làm việc. Trong khi đó, toàn tỉnh có 45 cụm công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích quy hoạch là gần 2.300ha. Đến nay có 226 dự án đi vào hoạt động với vốn đầu tư thực hiện gần 10.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 50.000 lao động. 

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành các địa phương cần tập trung khuyến khích đầu tư xã hội hóa hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Thu hút và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào Khu kinh tế và các khu, cụm công nghiệp có quy hoạch đã được phê duyệt, chấp thuận đầu tư theo đúng quy định của nhà nước và chủ trương đã có của tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất không thành lập mới các cụm công nghiệp. Bên cạnh đó cần tăng cường kiểm tra giải quyết xử lý doanh nghiệp vi phạm về môi trường. Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đồng chí giao Sở Kế hoạch và đầu tư tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thành phố tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch trong các khu, cụm công nghiệp. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng của tỉnh. Sở Công thương phối hợp với các huyện, thành phố quản lý chặt chẽ hơn hoạt động của các cụm công nghiệp.

Cao Biền 

  • Từ khóa