Chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

Thứ 2, 03.06.2019 | 18:08:49
75 lượt xem

Tập trung công tác tham mưu chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng được Ban Tổ chức Trung ương triển khai tại hội nghị trực tuyến chiều ngày 3.6. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Đỗ Xuân Thành - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị.

Theo đó, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tham mưu xây dựng Dự thảo “Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác nhân sự tại cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026” để trình xin ý kiến Bộ Chính trị. Tham mưu cấp ủy các cấp hoàn thiện việc tổng kết công tác xây dựng Đảng, việc thi hành điều lệ Đảng khóa XII theo tinh thần Công văn số 48 của Tiểu ban Điều lệ Đảng. 

Triển khai nghiên cứu, xây dựng nghị định, hướng dẫn về chế độ chính sách đối với cán bộ không tái cử nhiệm kỳ đại hội 2020-2025, 2021-2016.  Tiếp tục tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với việc bố trí Bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương. Phối hợp chặt chẽ trong quy trình rà soát, thẩm định hồ sơ cán bộ, thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy quản lý, bảo đảm: “Kỹ càng, chắc chắn, chặt chẽ, kịp thời”.

Duy Huy

  • Từ khóa