Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ họp thứ 71

Thứ 6, 28.12.2018 | 15:49:37
349 lượt xem

Chiều 28-12, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy bàn và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Tới dự có đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Các đại biểu tại hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Xuân Thành - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh. Trong đó nhấn mạnh: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh là công việc quan trọng, cấp bách, nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12.

Các đại biểu tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào đề án. Trong đó, các ý kiến đều cơ bản thống nhất với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh.

Phát biểu kết luận, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với phương án của đề án mà Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày. Trong đó nhấn mạnh: việc thực hiện đề án phải đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Các đơn vị cần làm tốt công tác tư tưởng, chính trị tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Hội nghị BTV Tỉnh ủy cũng đã tập trung bàn một số nội dung về công tác cán bộ.

 Phạm Ngọc

  • Từ khóa