Giao ban Thường trực Tỉnh ủy với Đảng Đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban của Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

Thứ 3, 09.10.2018 | 10:43:17
289 lượt xem

Sáng 9-10, Thường trực Tỉnh ủy triệu tập hội nghị giao ban với Đảng Đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban của Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy về việc kiểm điểm công việc đã triển khai, kết quả thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy trên tất cả các lĩnh vực thuộc trách nhiệm và quyền hạn của thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ban của Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy trong tháng 9 và 9 tháng năm 2018, nhiệm

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Trưởng các ban Đảng, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Qua báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cho thấy, 9 tháng năm 2018 UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phát triển KTXH, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn ước đạt gần 35.500 tỷ đồng, bằng 71,3% kế hoạch năm, tăng 11,3% so với cùng kỳ, tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 91.600 tỷ đồng, tăng 12,05%, Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện hơn 12.900 tỷ đồng. Công tác xây dựng NTM được chỉ đạo quyết liệt, đã có 200/265 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, văn hóa, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh được đảm bảo. 

Để đạt được kết quả này, ngoài vai trò điều hành của UBND tỉnh thì còn có sự lãnh đạo, chỉ đạo từ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Trong đó, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Thái Bình thời gian qua. Thực hiện nhiều đổi mới trong hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, qua đó phát hiện nhiều tồn tại ở cơ sở và kiến nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết. 

 Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã họp bàn và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng về phát triển KTXH của tỉnh. Đẩy mạnh triển khai, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, chú trọng xây dựng Đảng, tạo mối đoàn kết chặt chẽ giữa Đảng với chính quyền các cấp. Góp phần thúc đẩy sự phát triển KTXH của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nêu một số khó khăn liên quan đến các dự án đang triển khai, vướng mắc trong sát nhập các đơn vị và tình trạng dôi dư cán bộ quản lý khi sát nhập, cơ chế trong xây dựng NTM,…

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả các đơn vị đạt được. Đồng chí cũng nêu một số tồn tại hạn chế hiện nay như: việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng điểm ở các đơn vị chưa quyết liệt, sắp xếp lại bộ máy ở một số ngành, địa phương còn bộc lộ nhiều hạn chế, hoạt động bộ máy ở nhiều nơi còn trì trệ,…

Trước yêu cầu, nhiệm vụ, kế hoạch thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các dự án trọng điểm của tỉnh theo đúng tiến độ và giải quyết dứt điểm khó khăn vướng mắc tại các dự án trọng điểm này, đảm bảo đúng theo quy định của nhà nước.

Video: 100918_ONGDIEN.mp4

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách của tỉnh trong thu hút đầu tư, xóa bỏ những cơ chế không còn phù hợp. Nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, phát triển nông nghiệp nông thôn, GPMB,…Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM, tập trung chỉ đạo, chấn chỉnh các ngành, các địa phương trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tác phong, đạo đức của cán bộ công nhân viên chức trong giải quyết công việc. Thực hiện tốt kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra Trung ương. Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy, tổ chức tại các cơ quan đơn vị, địa phương theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy về việc sắp xếp lại bộ máy của 3 văn phòng UBND, HĐND tỉnh và đoàn ĐBQH tỉnh.

Đối với Đảng đoàn HĐND tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giám sát ở cơ sở, nghiên cứu, thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh và tham mưu đề xuất các giải pháp giúp tỉnh. Nghiên cứu để đề xuất kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh mà HĐND bầu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao nhiệm vụ cho các Ban của Tỉnh ủy, mặt trận và các đoàn thể liên quan đến công tác quán triệt triển khai các nghị quyết của Trung ương, tuyên truyền và kiểm soát thông tin, vấn đề về bồi dưỡng, đạo đức tác phong của cán bộ, tuyển dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ, phân loại các tổ chức Đảng và Đảng viên, nghiên cứu đề xuất lấy phiếu tín nhiệm các chức danh, phòng chống tham nhũng, nắm vững tình hình, tham mưu giúp tỉnh giải quyết ổn định tình hình ở cơ sở.

                                                                                              Phạm Ngọc – Lâm Từ

  • Từ khóa