UBND tỉnh nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và chương trình mục tiêu Quốc gia 9 tháng năm 2018

Thứ 5, 04.10.2018 | 17:14:59
339 lượt xem

Chiều 4-10, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia 9 tháng năm 2018 và phương án lựa chọn nhà đầu tư đối với một số dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT, tổng vốn đầu tư công năm 2018 đến nay là gần 4.700 tỷ đồng. Trong đó, vốn cấp tỉnh quản lý là hơn 2.500 tỷ đồng được bố trí để thanh toán khối lượng và thực hiện 96 dự án đầu tư, 28 nhiệm vụ xử lý khẩn cấp và 10 dự án sử dụng vốn nước ngoài. 

Nhìn chung, kế hoạch đầu tư công năm 2018 đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, các chủ đầu tư tích cực trong triển khai nên tiến độ thực hiện và thanh toán đạt khá. Ước khối lượng thực hiện và giải ngân đến hết tháng 9/2018 là gần 2.800 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2017. 

Các đại biểu đã tham gia ý kiến phân tích những khó khăn vướng mắc của một số dự án, đề xuất giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và các phương án nhằm hạn chế phát sinh thêm vốn đầu tư. 

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo phương án lựa chọn nhà đầu tư đối với một số dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước. Theo đó, 9 tháng năm 2018, trên địa bàn tỉnh có tổng số 97 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là hơn 4.900 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách. Trong đó bao gồm các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, ngoài khu công nghiệp, tại các huyện thành phố cần thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 về kế hoạch thực hiện đầu tư công, trong đó nhấn mạnh các Sở, ngành, địa phương cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các công trình đã có, hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện dự án. Rà soát đánh giá đối với các dự án đã triển khai không có khả năng hoàn thành để chủ động phương án xử lý. Kiểm soát chặt chẽ việc lập dự án đầu tư, tính toán về tổng mức đầu tư trong quá trình không để phát sinh thêm vốn. Ngoài ra, cần kiểm soát chặt chẽ chất lượng thi công các công trình. 

Về phương án lựa chọn nhà đầu tư đối với một số dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc lựa chọn nhà đầu tư cần phải có quy trình lựa chọn như thành lập hội đồng thẩm định, công khai thành viên hội đồng thẩm định, công khai tổ tư vấn. Nhà đầu tư sẽ phải nộp hồ sơ về năng lực và đề xuất dự án. Giao Sở Kế hoạch và đầu tư nhận hồ sơ của nhà đầu tư và chuyển hội đồng thẩm định xem xét trên cơ sở ý kiến đề xuất, đánh giá của tổ tư vấn. 

                                                                                                              Cao Biền – Thái Hiển

  • Từ khóa