Công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ 6, 19.06.2015 | 14:59:09
445 lượt xem

Chiều ngày 19-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Phạm Văn Sinh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị.

Nhìn chung, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung, bố cục, nhận định, đánh giá của Dự thảo báo cáo chính trị  Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

5 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ động  tham mưu và triển khai thực hiện, hoàn thành cơ bản, toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong xây dựng khu vực phòng thủ. Chất lượng tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên rõ rệt. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức kỷ luật và trách nhiệm, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và Đảng bộ được nâng lên, nhiều năm liền được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh khen thưởng.

Tuy nhiên, những năm tới, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; chủ quyền an ninh biển đảo đặt ra những vấn đề mới; các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá bằng chiến lược diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa. Do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình yêu cầu:  Đảng ủy Quân sự  tỉnh cần bổ sung thêm một số mục tiêu, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Thường xuyên coi trọng công tác giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm túc các chế độ sẵn sàng chiến đấu; kịp thời điều chỉnh, bổ sung quyết tâm tác chiến phòng thủ; phương án, kế hoạch phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Nắm chắc tình hình cơ sở, tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách xã hội và công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh - Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự  tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã duyệt công tác nhân sự và lịch trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

 Duy Huy

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

  • Từ khóa