Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ 4, 17.06.2015 | 10:05:29
532 lượt xem

Sáng ngày 17-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Phạm Văn Sinh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị.


5 năm qua, Đảng bộ Công an tỉnh chủ động làm tốt chức năng tham mưu cấp uỷ, chính quyền ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, sự phối hợp hiệp đồng của các lực lượng vũ trang thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.
Nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Công an Thái Bình  tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm Điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ", xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ công an Thái Bình trong lòng nhân dân để luôn xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và yêu quý của  nhân dân.

Tại hội nghị, sau khi nghe Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh  trình bày Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến nhằm giúp Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh huyện hoàn thiện báo cáo chính trị.

Đồng chí Phạm Văn Sinh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh - Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu  Đảng ủy Công an tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, đảm bảo tính ngắn gọn, súc tích, khái quát cao.  
Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã duyệt công tác nhân sự và lịch trình Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng trong sáng ngày 17 - 6,  dưới sự  điều hành của đồng chí Phạm Văn Sinh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghe và cho ý kiến về  công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Nhìn chung, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung, bố cục, nhận định, đánh giá của Dự thảo báo cáo chính trị  Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.   5 năm qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng làm tốt công tác  tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp; chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các ngành, lực lượng góp phần làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền, giữ gìn  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới vùng biển của tỉnh.Tuy nhiên, các đại biểu yêu cầu Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần bổ sung thêm một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2015-2020. Trọng tâm là nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực quản lí bảo vệ chủ quyền an ninh trật tự khu vực biên giới biển của tỉnh gắn với phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế biển; đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, chủ động xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, nền biên phòng toàn dân vững chắc. Đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, hoạt động của các tội phạm không để bị động, bất ngờ; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, địa bàn khu vực biên giới biển.  Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật biển đảo, vận động quần chúng nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước. Tập trung xây dựng các tổ tự quản trên biển và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, hỗ trợ nhau trên biển. Tích cực tham mưu xây dựng cơ sở chính trị, các tổ chức quần chúng vững mạnh và tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án kinh tế quốc phòng, xây dựng nông thôn mới. Tổ chức  tốt  việc cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.   

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh - Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.  

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã duyệt công tác nhân sự và lịch trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Duy Huy


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Từ khóa