Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình cho ý kiến một số nội dung quan trọng

Thứ 6, 12.06.2015 | 10:34:56
865 lượt xem

Sáng ngày 12-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Phạm Văn Sinh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với tờ trình của UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn không đủ điều kiện về tuổi tái cử cấp ủy theo nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2015-2020. Đối với cán bộ cấp xã không đủ điều kiện về tuổi tái cử cấp ủy theo nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2015-2020 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 - 20 năm, nếu cơ quan có thẩm quyền không bố trí được vị trí công tác mới phù hợp thì được quyết định cho nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu. 

 

Đối với cán bộ cấp xã không đủ điều kiện về tuổi tái cử cấp ủy theo nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã có thông báo nghỉ hưu hoặc thời gian công tác chỉ còn từ 6 tháng trở xuống tính từ ngày bắt đầu tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã đến thời điểm nghỉ hưu. Nếu có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì áp dụng thực hiện chế độ, chính sách như đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu quy định tại điều 5 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính Phủ.

Đồng chí Phạm Văn Sinh- Bí thư Tỉnh ủy thông báo công tác nhân sự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tiếp đó, hội nghị được nghe đồng chí Phạm Văn Sinh - Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình thông báo, quán triệt quy trình công tác nhân sự, cơ cấu, tiêu chuẩn, giới thiệu nhân sự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo một số nội dung về công tác cán bộ trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020).

 Duy Huy

 

  • Từ khóa